DANH SÁCH VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG QUẬN CẦU GIẤY

1- PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 3 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Địa chỉ: 6 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0101063729

2- VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG CẦU GIẤY
Địa chỉ: Số 121 phố Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0103239907

3- VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÀ NỘI
Địa chỉ: Biệt thự A38 phố Hoàng Ngân, Trung Hoà, , Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0102822672

4- VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHÙNG QUÂN
Địa chỉ: B13 TT Học Viện HCQG, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0105969031

5- VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG KINH ĐÔ
Địa chỉ: Số 70 phố Trung Hòa, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0102903152

6- VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG A9
Địa chỉ: Số 62 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0103253595

7- VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM THIỆN
Địa chỉ: Số 1 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0106082972

8- VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÀ THÀNH
Địa chỉ: Tầng 1,2, tòa nhà B5,Làng QT Thăng Long, phố Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0102846225

9- VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG VIỆT
Địa chỉ: Số 219 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, , Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0102822640

10-VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG A1
Địa chỉ: Số 12, ngõ 168 Nguyễn Khánh Toàn, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0102852860

DANH SÁCH VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG QUẬN CẦU GIẤY

1- PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 3 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Địa chỉ: 6 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0101063729

2- VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG CẦU GIẤY
Địa chỉ: Số 121 phố Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0103239907

3- VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÀ NỘI
Địa chỉ: Biệt thự A38 phố Hoàng Ngân, Trung Hoà, , Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0102822672

4- VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHÙNG QUÂN
Địa chỉ: B13 TT Học Viện HCQG, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0105969031

5- VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG KINH ĐÔ
Địa chỉ: Số 70 phố Trung Hòa, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0102903152

6- VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG A9
Địa chỉ: Số 62 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0103253595

7- VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM THIỆN
Địa chỉ: Số 1 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0106082972

8- VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÀ THÀNH
Địa chỉ: Tầng 1,2, tòa nhà B5,Làng QT Thăng Long, phố Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0102846225

9- VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG VIỆT
Địa chỉ: Số 219 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, , Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0102822640

10-VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG A1
Địa chỉ: Số 12, ngõ 168 Nguyễn Khánh Toàn, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0102852860

DANH MỤC CÔNG CHỨNG